header banner
Default

Citibank Kimin Citi Bank Kime Ait?—Financial Taxi


Küresel çapta faaliyet gösteren Citibank ülkemiz bankacılık sektöründe de uzun yıllardır boy göstermektedir. Citibank global çapta 200 yılı aşkındır bankacılık hizmeti vermektedir. Citibank Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde 1812 yılında kurulmuştur. Önceleri yerel bir banka olarak emekli albay Samuel Osgood tarafından “City Bank of New York” ismiyle kurulan banka, aradan geçen yıllarda faaliyet alanını genişletmiş ve dünya çapına taşımıştır. Dolayısıyla Citibank kimin sorusuna verilebilecek cevap; Citibank’ın ABD menşeili bir banka olduğu yönündedir. Citibank Kimin Citi Bank Kime Ait başlıklı haberimizde banka hakkındaki detaylara geçelim…

Citibank Kimin Citi Bank Kime Ait?

VIDEO: citibank credit card approved! 💳 how? read description box!
Diane Salazar

200 yaşını geride bırakan Citibank, dünyanın en köklü finans kuruluşları arasında yer almaktadır. Citibank hali hazırda dünya üzerinde 6 kıtada 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. 200 milyonu aşkın sayıdaki müşterisi ile Citibank dünyadaki pek çok ülkenin nüfusundan fazla müşteriye sahiptir. Aynı şekilde trilyonlarca dolar mali varlığı ile Citibank dünyadaki pek çok ülkenin gayri safi milli hasılasın toplamından dahi daha fazla maddi güce erişmiştir.

Citibank Türkiye Bankacılık Sektörüne Hangi Yıl Girdi?

VIDEO: Citi Mobile® App - Citibank Global Wallet
Citi Singapore

Citibank Türkiye bankacılık sektörüne 1975 yılında giriş yapmıştır. Önceleri ülkemizde kurumsal bankacılık faaliyetleri gösteren Citibank, 1981 yılından itibaren şubeleşme çalışmalarına hız vererek ülkemizde bireysel bankacılık faaliyetleri de göstermeye başlamıştır. Ülkemizde pek çok büyük çaplı otoyol, baraj vb. gibi projeye de finansman desteği sağlayan Citibank 1998 yılı itibari ile ticari bankacılık faaliyetlerine de başlamıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalara buradan ulaşabilirsiniz.

Citibank Güvenilir Mi?

VIDEO: Pass Citibank's Video Interview | Citibank Hirevue [2021]
Job Ready English

Citibank dünya çapında 200 yıldır, ülkemizde ise 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam etmektedir. 200 milyonu aşkın müşteri sayısı ile Citibank son derece güvenilir bir finans şirketidir. Hali hazırda dünyanın en büyük 8. bankası konumunda olan Citibank’ın faaliyetleri ülkemizde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluşu’na da tabiidir.

Citibank’ın Kaç Şubesi Var?

VIDEO: Ashneer grover fooled Citi Bank ki bandi🤰😂
Shorty Nirbhay

Citibank, ülkemizdeki faaliyetlerini özellikle 2013 yılından itibaren kademeli olarak azaltmıştır. Citibank bu sürede pek çok şubesini kapatma yoluna gitmiştir. Citibank’ın hali hazırda Türkiye’de 1 şubesi bulunmaktadır.

Citibank’ın Kaç Çalışanı Var?

VIDEO: Inside the global race for lithium batteries | FT Film
Financial Times

Türkiye’deki şubelerinin pek çoğunu kapatan Citibank’ın bu doğrultuda çalışan sayısı da bir hayli azalmıştır. Citibank Türkiye’de 405 personel istihdam etmektedir.

Citibank Hakkında Bilgiler

VIDEO: The Rise and Fall of Citigroup
Wall Street Millennial

Citibank Anonim Şirketi, Citibank A.Ş. unvanını kullanmaktadır. Citibank iletişim seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Citibank Genel Müdürlük adresi: Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No:209 34394 Levent İstanbul – Türkiye

Citibank Genel Müdürlük Telefon Numarası: (0212) 319 45 00

Citibank Genel Müdürlük Faks: (0216) 524 73 73

Citibank KEP adresi veya Citi Bank kayıtlı e-posta adresi: [email protected]

Sources


Article information

Author: Rachel Lee

Last Updated: 1702540681

Views: 734

Rating: 4.3 / 5 (76 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rachel Lee

Birthday: 1962-09-26

Address: 7534 David Orchard Suite 325, Leeton, ID 04902

Phone: +4167824728827199

Job: Film Director

Hobby: Skiing, Whiskey Distilling, Card Collecting, Arduino, Cycling, Hiking, Badminton

Introduction: My name is Rachel Lee, I am a talented, priceless, lively, exquisite, dazzling, enterprising, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.