header banner
Default

Emerce rapporteert dat Bitvavo tijdelijk 280 miljoen euro heeft verloren


Table of Contents

  Nieuws -

  shutterstock_2027520830-bitvavo-430x400

  Handelsplatform Bitvavo krijgt nog 280 miljoen euro van Genesis Trading, een dochterbedrijf van DCG dat door de val van cryptobeurs FTX in de problemen is geraakt.

  DCG heeft terugbetalingen opgeschort wegens liquiditeitsproblemen. Het bedrijf werd door Bitvavo Custody BV, onderdeel van de Bitvavo-groep, ingeschakeld voor het aanbieden van off-chain staking-diensten. Klanten laten hierbij voor onbepaalde periode cryptomunten vastzetten en ontvangen daar een beloning of rente over.

  Het handelsplatform benadrukt dat het opschorten geen negatieve gevolgen heeft. ‘Bitvavo maakt sinds de oprichting winst en verkeert in een financieel solide positie. Bitvavo beheert ongeveer 1,6 miljard euro aan tegoeden en digital assets.’

  Bitvavo gaat er van uit dat het grootste deel van deze uitstaande tegoeden worden terugbetaald., iets dat ook DCG belooft. Indien nodig zal Bitvavo zelf bijspringen om onze klanten te beschermen. Klantentegoeden op het Bitvavo-platform kunnen op elk moment worden opgenomen.

  Sources


  Article information

  Author: Brianna Reynolds

  Last Updated: 1704239641

  Views: 921

  Rating: 4.8 / 5 (64 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Brianna Reynolds

  Birthday: 1984-05-04

  Address: 352 Ashley Bypass Apt. 282, West Mark, AL 18229

  Phone: +3621170601125816

  Job: Police Officer

  Hobby: Wildlife Photography, Beer Brewing, Ice Skating, Writing, Sailing, DIY Electronics, Board Games

  Introduction: My name is Brianna Reynolds, I am a candid, proficient, resolved, dedicated, talented, rich, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.