header banner
Default

WhatsApp introduceert Kanalen waarin alleen beheerders berichten kunnen sturen


Table of Contents

  WhatsApp introduceert Kanalen, bedoeld voor communicatie vanuit een enkele bron met een groot publiek. De functie zal gepaard gaan met een doorzoekbare directory, zodat gebruikers Kanalen kunnen vinden om te volgen. Deelbare Kanaal-links komen er ook.

  Kanalen worden ondergebracht in het Status-tabje, dat omgedoopt wordt tot Updates. In screenshots stelt Meta voorbeelden voor: een gemeenteraad, een voetbalclub, een kanaal waarin je een nieuwe taal kunt leren, restaurantrecensies en enkele andere. In de kanalen kan door de beheerders alles gedeeld worden wat ook in normale chats langskomt: tekst, foto's, video's, stickers en polls.

  WABetaInfo ontdekte de functie al bijna zes jaar geleden, in 2017, in de code van de app. Waarom het zo lang heeft geduurd om een dergelijke functionaliteit vrij te geven, is niet duidelijk. Volgens latere datamining van WABetaInfo kunnen gebruikers niet zien welke andere gebruikers in een Kanaal zitten. Dat zou een groot verschil zijn met Telegram, waarin dat wel kan, als de beheerder van de groep dat toelaat.

  Meta zegt in de bekendmaking de functie te 'introduceren', maar de functie is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar op het Android-toestel van ondergetekende. Welke regio wanneer de functie krijgt, zet Meta niet uiteen.

  Sources


  Article information

  Author: Leon Anderson

  Last Updated: 1704094803

  Views: 990

  Rating: 4 / 5 (110 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Leon Anderson

  Birthday: 1930-06-01

  Address: 58913 William Road, Ericaburgh, CO 07555

  Phone: +3846581983523213

  Job: Nurse

  Hobby: Role-Playing Games, Horseback Riding, Coffee Roasting, Cycling, Board Games, Wildlife Photography, Meditation

  Introduction: My name is Leon Anderson, I am a risk-taking, Open, transparent, unwavering, daring, clever, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.